Historik

1929 antog IYRU på franskt förslag regler för en Internationell 5m klass. Syftet var att skapa en mindre och billigare klass än den allt dyrare R6:an. 5m regeln är precis som R regeln en konstruktions-regel, vilket gör att alla båtar är olika. I Sverige introducerades klassen av Knut H. Reimers 1936 och den blev snabbt populär på både ost- och västkust.

Redan 1937 deltog 27 stycken 5:or i KSSS Sandhamnsregatta. Då 5m regeln är mycket lik Rregeln såg de första konstruktionerna ut som små R6:or med den skillnaden att de var betydligt lättare. Skillnaderna från R-regeln exploaterades senare och båtarna blev mindre och fick allt flatare undervattensskrov. Totalt byggdes närmare 100 st. 5:or i Sverige och bland de mest aktiva konstruktörerna märks Tore Holm, Tord Sundén, Knut H. Reimers, Jac M Iversen, Harry Becker, Arvid Laurin och Roy Scherman.

Förutom i ursprungslandet Frankrike lär det ha funnits 5:or i Schweiz, Holland, Italien, USA, Argentina, Uruguay och i våra grannländer Danmark och Finland. Med finländarna fanns ett aktivt utbyte på 30- och 40-talen, ett samarbete som fortfarande lever i allra högsta grad. Under kriget sprang utvecklingen i Sverige ifrån övriga nationer och ny internationell klass blev 5.5:an vilken har många likheter med 5:an. Tyvärr ledde detta till att intresset för 5:an dog och många båtar förseddes under 50-talet med ruff.

5:orna som var starkare konstruerade har överlevt 5.5:orna och upplever nu en renässans i Sverige och Finland. Under 1997 års Sandhamnsregatta var antalet startande jämförbart med 30- och 40-talets startfält.