Klassregler

Klassreglerna hittas här

Reviderade 2008 av Svenska 5-meters Förbundet.
Gällande 2009 och tills vidare för jakter byggda efter ritning gjord mellan 1929-1957.

På permanenta kommitténs möte i London i november 1929 antogs en fransk konstruktion som internationell 5-meters klass av International Yacht Union på förslag av Union des Societes Nautiqes Franciase. Avsikten var att skapa en billigare kappseglingsklass med enklare bestämmelser än den internationella 6-meters R-klassen.

Enligt Internationella 5-meters regeln konstruerades under åren 1929-1957 ett flertal jakter varav det stora flertalet kvarvarande finns i Finland och Sverige. Syftet med nedanstående regler är att stimulera och främja kappsegling och utbyte mellan Finland och Sverige samt att trygga 5-meters jaktens fortlevnad och utveckling.